Cân Heo Điện Tử Tại Quảng Ngãi 500kg

9.600.000

Cân Heo Điện Tử Có Lồng 500kg , cân được 1,2,3 con heo cùng lúc. ,dễ dàng khi Lùa Heo lên cân, Ổn định số Kg khi Heo di chuyển trên cân, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng, được thiết kế chống chuột.

090 575 3886
090 575 3886