Cân Heo Điện Tử Có Lồng 500kg DS 166SS

12.800.000

Cân Heo Điện Tử Có Lồng 500kg DS 166SS, cân được 1,2,3 con heo cùng lúc. ,dễ dàng khi Lùa Heo lên cân, Ổn định số Kg khi Heo di chuyển trên cân, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng, được thiết kế chống chuột.

090 575 3886
090 575 3886